Teisės vairuoti atėmimas sutrumpintas (peržiūrėta apeliacijoje)

Kliento atžvilgiu 2021 m. birželio mėnesį policiją priėmė nutarimą atimti teisę vairuoti transporto priemones 12-kai mėnesių dėl chuliganiško vairavimo.

Per 20 kalendorinių dienų paruošėme skundą dėl tokio policijos nutarimo ir jis buvo paduotas teismui. Šio skundo pagrindu teisme iškelta byla, kurią išnagrinėjus, 2021 m. rugpjūčio mėnesį priimta nutartis skundą tenkinti.

Teismas klientui paskirtą 12-kos mėnesių teisės vairuoti atėmimą už ANK 420 str. 2 d. numatytą administracinį nusižengimą sutrumpino iki 3 mėnesių.

Policija su tokia teismo nutartimi nesutiko ir padavė apeliacinį skundą, dėl ko buvo inicijuotas apeliacinis procesas. Klientui suruošėme atsiliepimą į policijos apeliacinį skundą, kuriame išdėstėme motyvus, kad policijos apeliacinis skundas yra nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo nutartis – motyvuota ir turi būti palikta galioti.

Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, apygardos teismas 2021 m. spalio mėnesį priėmė nutartį, kuria policijos apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Kitaip tariant, tiek vienas, tiek kitas teismas sutiko, kad klientui paskirtas 12-kos mėnesių teisės vairuoti atėmimas šiuo atveju yra neproporcingai ilgas ir turi būti skirtas tik 3-ių mėnesių terminas.

Šio atvejo individualios aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas skundas:
– mažas administracinio nusižengimo pavojingumo laipsnis;
– asmuo yra įgijęs išsilavinimą, dirbantis;
– 450 Eur bauda sumokėta;
– anksčiau nepadaryta beveik jokių pažeidimų;
– teisė vairuoti reikalinga dėl darbo;
– kita.

Į visus šiuos ir kitus argumentus teismai atsižvelgė, juos įvertinę priėmė žemiau matomus teigiamus sprendimus.

Iš to matyti, kad tikslu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, teismas neturi nustatyti kokių nors ypatingų (“nežemiškų”) aplinkybių. Teigiamas sprendimas pasiektas iš esmės atsižvelgus į visumą gana paprastų aplinkybių. Svarbiausia yra tai, kad jų visuma ir asmenį, ir padarytą pažeidimą charakterizuoja teigiamai/nepavojingai.

Tam įtakos nebūtinai turi ir policijos veiksmai apskundžiant klientui palankią teismo nutartį.

Jeigu ir Jūsų atžvilgiu yra priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti transporto priemones, susisiekite – Jums bus suteikta pilna informacija apie tai, ką galima padaryti Jūsų konkrečiu atveju, kad terminas sutrumpėtų. Susitarsime dėl dokumentų suruošimo, jie bus paruošti individualiai Jums, aprašant ne tik faktines aplinkybes (pavyzdžiui tokias, kokios paminėtos aukščiau), tačiau nurodant ir teisinius argumentus – aktualią teismų praktiką, palankias teisės normas ir kt. Būsite informuotas kokius konkrečiai veiksmus reikia atlikti, kad visi reikiami procesai būtų pradėti.