Jus asmeniškai ar Jūsų įmonę padavė į teismą? Skolų išieškojimo bendrovė (UAB “Juris LT” / UAB “GelvoraSergel” / kt.) inicijavo teisminį procesą dėl skolos išieškojimo? Įmanoma, kad Jūsų ar Jūsų įmonės atžvilgiu keliami reikalavimai yra visiškai ar bent iš dalies nepagrįsti, dėl ko turėtumėte reaguoti į iškeltą ar ketinamą kelti bylą teisme.

Susisiekite ir pateikus pirminę informaciją bus galima įvertinti, ar Jūsų atveju yra perspektyva nesutikti su keliamais reikalavimais. Turint bylos medžiagą, keliamų reikalavimų pagrįstumą galima įsivertinti dar tiksliau.

Bet kuriuo atveju kviečiame susisiekti bet kokiu klausimu, susijusiu su iškelta ar dar tik ketinama kelti byla dėl skolos priteisimo.

Gali būti, kad konkrečiai Jūsų atveju reikalinga ir tikslinga ginčyti pareikštus reikalavimus teisme arba bent bandyti inicijuoti sudaryti taikos sutartį. Gavus informaciją apie Jūsų atvejį, bus įvertinta ginčo perspektyva ir duotas patarimas kokių konkrečių veiksmų imtis Jums yra palankiausia bei perspektyviausia. Tai gali būti ir prieštaravimų ar atsiliepimo į ieškinį teikimas jau iškeltoje civilinėje byloje, ir rašytinis atsakymas į pretenziją ar pan. Bet kuriuo atveju Jums bus tarpininkaujama bei padedama.

Susisiekite telefonu +37060738699 ar el. paštu info@grlegal.lt