APELIACINIŲ SKUNDŲ DĖL NUOSPRENDŽIŲ RUOŠIMAS, LAIDAVIMAS

Nuo 2017 metų įsigaliojo LR Baudžiamojo kodekso (BK) 281 straipsnio pakeitimai, pagal kuriuos BK 281 str. 7 d. šiai dienai numatyta, kad baudžiamojon atsakomybėn traukiamas tas, kas vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus daugiau nei 1,5 prom. laipsniu. Tokia veika šiai dienai yra nusikaltimas, kadangi už jos padarymą gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Už šią veiką praktikoje taip pat skiriamos dvi baudžiamojo poveikio priemonės – teisės vairuoti atėmimas (visada) ir transporto priemonės konfiskavimas (ne visada).

Pagal BK 68 str. 2 d., naudojimasis specialia teise uždraudžiamas nuo vienerių iki trejų metų. Praktikoje labai dažnai pasitaiko atvejų, kai asmeniui skiriama daugiau nei du metai teisės vairuoti atėmimo. Dėl to, baudžiamojoje byloje galima paduoti apeliacinį skundą prašant, kad būtų paskirtas bent minimalus teisės vairuoti atėmimo terminas. Žinoma, BK yra numatyta galimybė paskirti ir švelnesnį teisės vairuoti atėmimo terminą nei numatyta sankcijoje arba jo išvis neskirti.

Baudžiamojoje byloje taip pat galima prašyti, kad asmuo būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Dažniausias atleidimo pagrindas tokiose bylose yra laidavimas. Norint inicijuoti procesą dėl baudžiamosios bylos nutraukimo šiuo pagrindu, laiduotojo vardu turi būti surašytas prašymas atleisti įtariamąjį/kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės. Šis prašymas gali būti paduodamas tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylai pasiekus teismą.

Kalbant apie transporto priemonės konfiskavimą, skųstis galima ir tik šioje dalyje. Pagal BK, transporto priemonės konfiskavimas yra poveikio priemonė. Poveikio priemonė yra pagalbinis instrumentas, skirtas pasiekti bausmės (dažniausiai – baudos) tikslus. Tačiau, praktikoje jau įprasta, kad ne bausmė (bauda), o poveikio priemonė (transporto priemonės konfiskavimas) vaidina pirmaeilį baudimo ir kitų bausmės funkcijų vaidmenį. Tai prieštarauja LR Baudžiamajam kodeksui. Dėl to, galima skųsti procesinį sprendimą, kuriuo transporto priemonė yra konfiskuota.