SKUNDŲ DĖL POLICIJOS NUTARIMŲ RUOŠIMAS

Nuo 2017 metų įsigaliojo LR Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), pagal kurį už daugelį KET pažeidimų teisę vairuoti atima nebe teismas, o policija. Pavyzdžiui, už vairavimą esant neblaiviam iki 1,5 prom., policija teisę vairuoti įprastai atima 12-kai mėnesių. Toks sprendimas yra įforminamas nutarimu. Šį procesinį dokumentą – nutarimą – galima skųsti teismui.

Taigi, pagrindinės mūsų teikiamos teisinės paslaugos yra skundų dėl policijos nutarimų ruošimas. ANK nustatyta, kad nutarimus administracinių nusižengimų bylose apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, dėl kurio priimtas nutarimas. Remiantis šia norma, paruošiame skundą, kuriuo policijos nutarimas skundžiamas tik toje dalyje, kuria Jums atimta teisė vairuoti. Tai reiškia, kad pats teisės pažeidimas nėra ginčijamas, savo kaltės skunde neneigiate. Priešingai, kaltė pripažįstama ir dėl pažeidimo gailimasi, kadangi tai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Skundu viso labo apeliuojama į teisės vairuoti atėmimo terminą, t. y. laikomasi pozicijos, kad jis Jūsų konkrečiu atveju dėl tam tikrų priežasčių yra neproporcingai ilgas.

Teisinis pagrindas tokiam skundui yra ANK norma, kuri įgalina teismą paskirti tokį teisės vairuoti atėmimo terminą, kuris yra trumpesnis net už sankcijoje nustatytą minimalų teisės vairuoti atėmimo terminą. Dėl to, teismas gali ir ne kartą yra paskyręs už vairavimą neblaiviam (iki 1,5 prom.) trumpesnį teisės vairuoti atėmimo terminą nei 12 mėn., nors įstatymas numato, kad už šį nusižengimą teisė vairuoti turi būti atimamos minimaliai 12-kai mėnesių. Mūsų geriausias pasiektas rezultatas yra toks, kad teismas teisės vairuoti atėmimą už vairavimą neblaiviam išvis panaikino, nors policija jas ir buvo atėmusi 12-kai mėnesių. Pavyzdžius galite pamatyti čia.

LR ANK 623 straipsnyje numatyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo dėl policijos nutarimo gali paduoti teismui skundą per 20 dienų nuo jo išdavimo/išsiuntimo dienos. Ši teisės norma yra labai svarbi, kadangi skirtingai negu anksčiau, procesas turi būti pradėtas ne po pusės teisės vairuoti atėmimo termino, o iš esmės iškart, t. y. per 20 dienų. Būtent per šį terminą turite priduoti skundą dėl policijos nutarimo.

Pagal ANK, skundas paduodamas per įstaigą, kuri priėmė nutarimą. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų atžvilgiu nutarimą priėmė Vilniaus AVPK Trakų r. PK, tai skundas turės būti paduotas būtent Trakų r. PK. Tačiau tai nereiškia, kad skundą nagrinės policija. Policija skundą, kartu su visa bylos medžiaga, persiųs teismui pagal pažeidimo padarymo vietą. Taigi, skundą nagrinėja ir sprendimą dėl jo priima tik teismas.

Spauskite čia dėl konsultacijos.

Aukščiau aptarta situacija, kai policija dėl padaryto pažeidimo iškart priima nutarimą. Tačiau, už mažiau pavojingus teisės pažeidimus policija gali surašyti tik protokolą, kuriame yra įrašytas administracinis nurodymas – policijos pasiūlymas sumokėti pusę minimalios baudos ir atiduoti teisę vairuoti minimaliam terminui. Dažniausiai toks protokolas surašomas už greičio viršijimą, lenkimą neleistinoje vietoje, važiavimą degant draudžiama šviesoforo signalui ir panašiai (jeigu šie pažeidimai nėra padaryti pakartotinai).

Protokolo su administraciniu nurodymu ypatybė yra ta, kad juo Jums siūloma išspręsti viską taikiai. Dėl to, toks protokolas nėra skundžiamas. Skundžiamas yra tik nutarimas. Tačiau, tam, kad Jūsų atžvilgiu policija priimtų nutarimą, Jūs negalite įvykdyti administracinio nurodymo, kuris yra įrašytas protokole. Jeigu iki policijos nurodytos datos Jūs sumokate baudą ir priduodate vairuotojo pažymėjimą, byla yra laikoma pasibaigusia ir nieko padaryti nebegalima. Vienintelis būdas gauti nutarimą, kurį galima skųsti – neįvykdyti policijos pasiūlymo. Taip pat galima pateikti policijai prašymą, kad nebūtų laukiama pasiūlymo termino pabaigos ir nutarimas būtų priimtas greičiau.

Tačiau, nutarimo priėmimas turi ir neigiamą pusę. Kadangi policija nutarimą priima jau tik po to, kai neįvykdytas pasiūlymas bylą baigti savanoriškai, nutarimo priėmimo metu policija jau nebesiūlys mokėti pusės minimalios baudos. Nutarimu Jums bus skirta dvigubai didesnė bauda nei protokolu su administraciniu nurodymu. Su teisės vairuoti atėmimo terminu yra taip, kad policija gali palikti tą patį atėmimo terminą, tačiau jis gali būti (ir neretai būna) ilgesnis mėnesiu, dviem ar pan. Tai reiškia, kad norint paduoti skundą kai yra surašytas protokolas su administraciniu nurodymu, Jūsų atžvilgiu turės būti priimtas griežtesnis procesinis dokumentas – nutarimas. Jeigu skundas teisme nebus tenkintas, Jūs būsite atsidūręs į blogesnę teisinę padėtį nei buvo prieš nutarimo surašymą, t. y. tuomet, kai dar galiojo policijos pasiūlymas. Taigi, bandymas skųstis teismui tuo atveju, kai Jums surašytas protokolas su administraciniu nurodymu, yra rizikingas. Galų gale gali būti blogiau nei pradinėje pozicijoje.

Spauskite čia dėl konsultacijos.