Teisės vairuoti atėmimas sutrumpintas

Kliento atžvilgiu 2022 m. balandžio mėnesį policiją priėmė nutarimą atimti teisę vairuoti transporto priemones 6-iems mėnesiams dėl greičio viršijimo.

Per 20 kalendorinių dienų paruošėme skundą dėl tokio policijos nutarimo ir jis buvo paduotas teismui. Šio skundo pagrindu teisme iškelta byla, kurią išnagrinėjus, 2022 m. gegužės mėnesį priimta nutartis skundą tenkinti.

Teismas klientui paskirtą nuobaudą už ANK 416 str. 5 d. numatytą administracinį nusižengimą sušvelnino: paliko tik 2-jų mėnesių teisės vairuoti atėmimą.

Šio atvejo individualios aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas skundas:
– asmuo yra įgijęs išsilavinimą, dirbantis, sukūręs šeimą;
– charakterizuojamas teigiamai;
– anksčiau nepadaryta jokių pažeidimų;
– gana ilgas vairavimo stažas;
– teisė vairuoti reikalinga dėl susisiekimo poreikių;
– kita.

Į visus šiuos ir kitus argumentus teismas atsižvelgė, juos įvertinęs priėmė žemiau matomą teigiamą sprendimą.

Iš to matyti, kad tikslu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, teismas neturi nustatyti kokių nors ypatingų (“nežemiškų”) aplinkybių. Teigiamas sprendimas pasiektas iš esmės atsižvelgus į visumą gana paprastų aplinkybių. Svarbiausia yra tai, kad jų visuma ir asmenį, ir padarytą pažeidimą charakterizuoja teigiamai/nepavojingai.

Jeigu ir Jūsų atžvilgiu yra priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti transporto priemones, susisiekite – Jums bus suteikta pilna informacija apie tai, ką galima padaryti Jūsų konkrečiu atveju, kad terminas sutrumpėtų. Susitarsime dėl dokumentų suruošimo, jie bus paruošti individualiai Jums, aprašant ne tik faktines aplinkybes (pavyzdžiui tokias, kokios paminėtos aukščiau), tačiau nurodant ir teisinius argumentus – aktualią teismų praktiką, palankias teisės normas ir kt. Būsite informuotas kokius konkrečiai veiksmus reikia atlikti, kad visi reikiami procesai būtų pradėti.