Teisės vairuoti atėmimas sutrumpintas

Kliento atžvilgiu 2021 m. gruodžio mėnesį policiją priėmė nutarimą atimti teisę vairuoti transporto priemones 3 (trims) mėnesiams dėl lenkimo neleistinoje vietoje.

Per 20 kalendorinių dienų paruošėme skundą dėl tokio policijos nutarimo ir jis buvo paduotas teismui. Šio skundo pagrindu teisme iškelta byla, kurią išnagrinėjus, 2022 m. sausio mėnesį priimta nutartis skundą tenkinti.

Teismas klientui paskirtą (trijų) mėnesių teisės vairuoti atėmimą už ANK 420 str. 1 d. numatytą administracinį nusižengimą sutrumpino iki 1 (vieno) mėnesio.

Šio atvejo individualios aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas skundas:
– pažeidimas dėl jo individualių aplinkybių, aprašytu skunde, nėra labai pavojingas;
– asmuo yra įgijęs išsilavinimą,dirbantis, sukūręs šeimą;
– paskirta bauda sumokėta;
– anksčiau nėra padarytas joks teisės pažeidimas;
– gana ilgas vairavimo stažas;
– teisė vairuoti reikalinga dėl darbo , pasirūpinimo šeima;
– kita.

Į visus šiuos ir kitus argumentus teismas atsižvelgė, juos įvertinęs priėmė žemiau matomą teigiamą sprendimą.

Iš to matyti, kad tikslu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, teismas neturi nustatyti kokių nors ypatingų (“nežemiškų”) aplinkybių. Teigiamas sprendimas pasiektas iš esmės atsižvelgus į visumą gana paprastų aplinkybių. Svarbiausia yra tai, kad jų visuma ir asmenį, ir padarytą pažeidimą charakterizuoja teigiamai/nepavojingai.

Jeigu ir Jūsų atžvilgiu yra priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti transporto priemones, susisiekite – Jums bus suteikta pilna informacija apie tai, ką galima padaryti Jūsų konkrečiu atveju, kad terminas sutrumpėtų. Susitarsime dėl dokumentų suruošimo, jie bus paruošti individualiai Jums, aprašant ne tik faktines aplinkybes (pavyzdžiui tokias, kokios paminėtos aukščiau), tačiau nurodant ir teisinius argumentus – aktualią teismų praktiką, palankias teisės normas ir kt. Būsite informuotas kokius konkrečiai veiksmus reikia atlikti, kad visi reikiami procesai būtų pradėti.