Teisės vairuoti atėmimas sutrumpintas (po apeliacijos)

Kliento atžvilgiu 2021 m. gegužės mėnesį policiją priėmė nutarimą atimti teisę vairuoti transporto priemones 12-kai mėnesių dėl vairavimo neblaiviam (0,53 prom.).

Per 20 kalendorinių dienų paruošėme skundą dėl tokio policijos nutarimo ir jis buvo paduotas teismui. Šio skundo pagrindu teisme iškelta byla, kurią išnagrinėjus, 2021 m. liepos mėnesį priimta nutartis skundą tenkinti – teismas terminą sutrumpino 9-iais mėnesiais, t. y. paliko tik 3-jų mėnesių teisės vairuoti atėmimą.

Policija, nesutikdama su tokia klientui palankia teismo nutartimi, padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

Susipažinus su policijos apeliaciniu skundu, klientui paruoštas atsiliepimas į policijos apeliacinį skundą, kuriame išdėstyti atsikirtimai į policijos skundą, argumentuota kodėl policijos apeliacinis skundas turėtų būti atmestas, o klientui palanki teismo nutartis – palikta galioti.

Išnagrinėjus policijos apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas jį atmetė ir paliko galioti klientui palankią teismo nutartį. Teismas pasisakė, kad policijos skundas yra deklaratyvus ir šiuo atveju, atsižvelginat į visas reikšmingas aplinkybes, teisės vairuoti atėmimo terminas sutrumpinas pagrįstai.

Taigi, net du teismai (apylinkės ir apygardos) šiuo atveju įvertinto, kad pagrindas skirti trumpesnį teisės vairuoti atėmimo terminą yra.

Šio atvejo individualios aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas skundas:
– mažas neblaivumo laipsnis;
– alkoholis vartotas vakare, o transporto priemonė vairuota tik ryte;
– asmuo yra įgijęs išsilavinimą, dirbantis, sukūręs šeimą;
– darbovietėje asmuo charakterizuojamas teigiamai;
– bauda iš dalies sumokėta;
– anksčiau nepadaryta jokių grubių teisės pažeidimų (nors smulkių ir buvo);
– ilgas vairavimo stažas;
– gyvenimas užmiestyje;
– teisė vairuoti reikalinga dėl pasirūpinimo šeimos nariais, galimybės dirbti;
– kita.

Iš to matyti, kad tikslu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, teismas neturi nustatyti kokių nors ypatingų (“nežemiškų”) aplinkybių. Teigiamas sprendimas pasiektas iš esmės atsižvelgus į visumą gana paprastų aplinkybių. Svarbiausia yra tai, kad jų visuma ir asmenį, ir padarytą pažeidimą charakterizuoja teigiamai/nepavojingai.

Jeigu ir Jūsų atžvilgiu yra priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti transporto priemones, susisiekite – Jums bus suteikta pilna informacija apie tai, ką galima padaryti Jūsų konkrečiu atveju, kad terminas sutrumpėtų. Susitarsime dėl dokumentų suruošimo, jie bus paruošti individualiai Jums, aprašant ne tik faktines aplinkybes (pavyzdžiui tokias, kokios paminėtos aukščiau), tačiau nurodant ir teisinius argumentus – aktualią teismų praktiką, palankias teisės normas ir kt. Būsite informuotas kokius konkrečiai veiksmus reikia atlikti, kad visi reikiami procesai būtų pradėti.