Teisės vairuoti atėmimas sutrumpintas (alkoblokas)

Kliento atžvilgiu 2021 m. kovo mėnesį policiją priėmė nutarimą atimti teisę vairuoti transporto priemones 6-iems mėnesiams ir skirti alkobloką 12-kai mėnesių dėl vairavimo neblaiviam (0,51 prom.).

Per 20 kalendorinių dienų paruošėme skundą dėl tokio policijos nutarimo ir jis buvo paduotas teismui. Šio skundo pagrindu teisme iškelta byla, kurią išnagrinėjus, 2021 m. gegužės mėnesį priimta nutartis skundą tenkinti.

Teismas klientui paskirtą nuobaudą (6 mėn. teisės vairuoti atėmimą ir 12-kos mėnesių terminą su alkobloku) už ANK 422 str. 5 d. numatytą administracinį nusižengimą sutrumpino: paliko 12-kos mėnesių terminą su alkobloku, tačiau 6-ių mėnesių teisių atėmimo terminą sutrumpino iki 3-ių mėn.

Šio atvejo individualios aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas skundas:
– nedidelis neblaivumo laipsnis;
– transporto priemonė vairuota ryte, o alkoholis vartotas prieš tai vakare;
– asmuo yra įgijęs išsilavinimą, dirbantis, ketinantis atlikti karo prievolę;
– darbovietėje asmuo charakterizuojamas teigiamai;
– anksčiau nepadaryta jokių teisės pažeidimų;
– gyvenimas mažame miestelyje;
– teisė vairuoti reikalinga tikslu išlaikyti turimą darbo vietą, dėl bendrų susisiekimo poreikių;
– kita.

Į visus šiuos ir kitus argumentus teismas atsižvelgė, juos įvertinęs priėmė žemiau matomą teigiamą sprendimą.

Iš to matyti, kad tikslu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, teismas neturi nustatyti kokių nors ypatingų (“nežemiškų”) aplinkybių. Teigiamas sprendimas pasiektas iš esmės atsižvelgus į visumą gana paprastų aplinkybių. Svarbiausia yra tai, kad jų visuma ir asmenį, ir padarytą pažeidimą charakterizuoja teigiamai/nepavojingai.

Jeigu ir Jūsų atžvilgiu yra priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti transporto priemones, susisiekite – Jums bus suteikta pilna informacija apie tai, ką galima padaryti Jūsų konkrečiu atveju, kad terminas sutrumpėtų. Susitarsime dėl dokumentų suruošimo, jie bus paruošti individualiai Jums, aprašant ne tik faktines aplinkybes (pavyzdžiui tokias, kokios paminėtos aukščiau), tačiau nurodant ir teisinius argumentus – aktualią teismų praktiką, palankias teisės normas ir kt. Būsite informuotas kokius konkrečiai veiksmus reikia atlikti, kad visi reikiami procesai būtų pradėti.